دستور وزیر در دراز مدت میتواند به نفع سازمانهای نظام مهندسی باشد

مهندس شعبان مرادی از اعضای فعال سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در  پی دستور حذف کسر 5 درصد از مهندسین ناظر از سوی وزیر راه و شهرسازی در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار با مثبت بر شمردن این دستور گفت : اگر مشکلات  قانونی در این میان وجود نداشته باشد هرچند به نظر می رسد از نظر حقوقی مصوبه هیات وزیران نمی تواند توسط وزیر لغو گردد اما این مورد می تواند در دراز مدت به نفع سازمانهای نظام مهندسی کشور باشد .

عضو دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری در ادامه افزود : کنترل ساختمان از نظر حقوقی می بایست توسط شهرداری ها انجام پذیرد که وزیر بدرستی به آن اشاره نموده است و امیدوارم مشکلات قانونی این دستور وزیر حل گردد تا ولع بسیاری ازافراد برای دستیابی به کرسی های نظام مهندسی کم شده تا سازمانهای نظام مهندسی به سمت کیفی سازی و اهداف سازمان که در قانون پیش بینی شده است حرکت کنند.

وی در انتها با اشاره به ایرادات موجود در سیستم ارجاع نظارت که توسط سازمان نظام مهندسی و برخی دیگر از سازمانها اجرا می گردد گفت : آقای آخوندی بدرستی یه این معضل اشاره نموده است و در حقیفت نمی توان به اجبار برای کارفرمایان ناظر انتخاب نمود و حق قانونی کارفرماها پایمال می شود و اگر سازمانها نگران کیفی سازی ساختمانها می باشند باید گفت وقتی مهندسی سوگند یاد کرده و تعهد می نماید باید کار خود را به درستی انجام دهد و رندم یا غیر رندم در فعالیت حرفه ای اش تاثیر گزار نخواهد بود