مهندس خوش تراش : امیدوارم آقای وزیر در مواضع خود نسبت به نظام مهندسی تغییراتی دهد

مهندس محمد خوش تراش از اعضای دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان ساری و فعال در زمینه های طراحی و نظارت در گفت و گویی با خبرنگار ما از دستور وزیر مبنی بر حذف کسر 5 درصد از مهندسین ناظر انتقاد نمود و گفت : طبق ماده 37 قانون نظام مهندسی سازمانها منابع درآمدی مشخصی دارند و نامه وزیر نمی تواند نقض کننده قانون باشد .

شهردار اسبق گلوگاه در ادامه افزود : به نظر می رسد استقلال نظامهای مهندسی نکته مهمی است که با منابع مالی مشخص از جمله کسر این 5 درصد از مهندسین ناظر در راستای ارایه خدمات قابل استفاده عموم اتفاق می افتد در صورتیکه با حذف این مورد فشار زیادی به اعضا بابت حق عضویت اعم از دارای پروانه و فاقد پروانه وارد می گردد و همچنین بسیاری از فعالیتهای مشخص و برنامه ریزی شده سازمان نظام مهندسی با مشکلاتی روبرو خواهد شد بنابراین بنده بعنوان یک عضو که سابقه چندین ساله داشته با این دستوروزیر مخالف می باشم .

عضو کمیسیون شورا و مراجع صدور پروانه نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در ادامه گفت : قطعا افزایش حق عضویت در کنار معایب فراوان مشکلاتی مانند عدم پرداخت بموقع مهندسین را نیز به همراه خواهد داشت که کاملا نظام های مهندسی را با مشکلات اساسی مواجه می کند و امیدوارم آقای وزیر در مواضع خود نسبت به نظام مهندسی تغییراتی دهد .

وی در انتها همچنین با اشاره به لایحه قانون نظام مهندسی در مجلس اظهار امیدواری نمود تا نمایندگان به این لایحه رای مثبت نداده تا نظام های مهندسی با قدرت به فعالیت خود ادامه دهند .