تصمیم آخوندی مغایر با منافع مهندسین است

در پی دستور وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر حذف کسر 5 درصد از مهندسین ناظر توسط نظامهای مهندسین کشور ، سیف الله علی نیا عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در مصاحبه ای اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از صراحت این ماده مبنی بر منابع درآمدی سازمانهای نظام مهندسی اشاره نمود و افزود : سازمان ها در راستای حرکت در مسیر قانون از جمله کنترل و نظارت نیازمند منابع درآمدی می باشند و در صورتیکه به یکباره مهمترین بخش منابع درآمدی سازمانها پس از حذف کسر درصد از طراحان و مجریان حذف گردد علاوه براینکه مغایر با ماده 37 قانون می باشد سازمانهای کشور با مشکلات عدیده ای مواجه می گردند و این در حالی است که باید درنظر داشت دغدغه های سازمانها همان دغدغه های وزارت راه و شهرسازی می باشد و تضعیف تخصصی ترین و بزرگترین سازمان غیر دولتی که مسئولیت کنترل وهدایت  مهندسین وسرمایه گذاری عظیم در حوزه ساخت وساز که قابل قیاس با بودجه عمرانی دولت نمیباشد مطمئنا به ضرر کشور خواهد بود.

وی افزود : قطعا این مورد به سازمانهای کشور از نظر مالی فشار آورده و سازمانها نمی توانند وظایف خود را که قانون برای آنها مشخص نموده است بخوبی انجام دهند و با توجه به اینکه مهمترین دغدغه کشور بحث اشتغال می باشد تعدیل نیروی احتمالی می تواند تبعات اجتماعی زیادی را بوجود آورد .

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در ادامه با اشاره به درآمد سازمانها از شناسنامه فنی و ملکی گفت :در صورتیکه سازمان بخواهد منابع درآمدی خود را به سمت حق عضویت نیز پیش ببرد ، فشار زیادی به مهندسین آمده و این از عدالت بدور می باشد چراکه مهندسین ناظر تنها 5 درصد از درآمد خود را به سازمانها پرداخت می کنند در صورتیکه با افزایش حق عضویت اعضا فشار بالایی به بسیاری از اعضا که در سال فعالیت حرفه ای ندارند یا مهندسین فاقد پروانه وارد شده و بنظر می رسد این تصمیم هم مغایر با منافع مهندسین حتی ناظرین و هم مغایر با اهداف سازمان نظام مهندسی می باشد .