آیا بکار گیری بازنشستگان در نظام مهندسی ساختمان مازندران خلاف قانون است ؟

در پی ابلاغ رییس جمهور محترم قانون عدم بکار گیری بازنشستگان ،  به ‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شد.

بر همین اساس این سوال پیش می آید آیا این ابلاغ قانون شامل  سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز می شود یا خیر !؟ اما با مراجعه به ماده 5 قانون مدیریت کشوری دستگاهها اجرایی به شرح زیر معرفی می گردد :

دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

و البته طبق ماده 3 همان قانون موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به اینگونه تعریف می گردد :  ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

با تفاسیر بالا به نظر می رسد سازمان نظام مهندسی ساختمان جزو تعاریف ماده 3 و ماده 5 بوده که بکارگیری بازنشستگان در آن ممنوع شده است .

حال باید دید با توجه به بکارگیری بازنشستگان در سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران آیا سازمان بازرسی به این موضوع ورود خواهد نمود یا خیر !