ضرورت تشكيل كارگروه مشترك ميان شهرداري ساري و سازمان نظام مهندسي ساختمان

جلسه هم انديشي با حضور معاون شهرسازي و امور مناطق شهرداري ساري، شهردار منطقه يك و رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه ساخت و ساز و رعايت قوانين و استانداردهاي ساختمان در دفتر شهردار منطقه يك برگزار شد.

عبدالحميد فرزانه، در اين جلسه، به رعايت اصول و قوانين موجود در خصوص شهرسازي و ساختمان اشاره كرد و اظهار داشت:بدون ترديد رعايت قوانين ساختمان و مهندسي سازي يكي از مهم ترين راه هاي پيشگيري از تبعات سنگين در هنگام بروز حوادث خواهد بود و در اين راستا، برخورد قاطع كميسيون ماده صد شهرداري با متخلفان ساختماني عملاً تلاش برخي مالكان براي گريز از اين مقررات و ضوابط را به حداقل مي رساند.

معاون شهرسازي و امور مناطق شهرداري ساري با تاكيد بر لزوم استفاده از ظرفيت هاي مهندسان شهر توسط شهرداري، پيشنهاد تشكيل كارگروه مشترك بين شهرداري ساري و نظام مهندسي ساختمان را ارائه كرد و بيان داشت: تشكيل اين كارگروه ضمن زمينه سازي استفاده مفيد از تخصص مهندسان، بناهاي ايمن و مطمئن با رعايت اصول زيبايي سيما و منظر شهري را نيز در پي دارد و تاثير بسزايي در جهت افزايش كيفيت ساخت و ساز و همچنين كاهش تخلفات در اين حوزه خواهد گذاشت.

وي افزود: ايجاد ارتباط و تعامل با دستگاه هاي متولي در حوزه هاي ساختمان نه تنها مي تواند موجب ارتقاء شأن مهندسان باشد بلكه در اين بين با ايجاد تسهيلاتي كه بين ادارات متولي و سازمان نظام مهندسي فراهم مي سازد، مي تواند منجر به رفع نقايص عملكردي دستگاه هاي متولي خدمت رسان شهري و شهرسازي شود.

در ادامه، مهران فرصت، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران با تاكيد بر اهميت ساخت بناهاي مهندسي ساز و استفاده بهينه از تخصص مهندسان، گفت: رعايت كامل قوانين در حوزه ساختمان بر اساس اصول مهندسي، سبب آسايش و امنيت رواني شهروندان در هنگام بروز حوادث طبيعي خواهد شد و در اين راستا، ارتقاء خدمات مهندسي و رعايت اخلاق حرفه اي، اولويت اصلي سازمان نظام مهندسي ساختمان است.

وي افزود: خواسته هاي مهندسان عضو سازمان، تنها بر پايه شغل و درآمد استوار نيست و سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران آمادگي هرگونه همكاري با كارگروه پيشنهادي مشترك با شهرداري ساري را خواهد داشت.

در پايان، ذاكري، شهردار منطقه يك با اشاره به اينكه رويكرد شهروندان براي ساخت و ساز افزايش يافته است، تصريح كرد: در اين راستا، مهمترين وظيفه متوليان امر، هموار نمودن ساز و كارهاي فني و تخصصي شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان است تا ضمن عدم اتلاف وقت و جلوگيري از بروز مشكل براي شهروندان، ساختمان هاي ايمن و مهندسي ساز با حفظ سيما و منظر شهري را نظاره گر باشيم.