ترک جلسه رسمی هیات مدیره برخی اعضای هیات مدیره نظام مهندسی درست یا غلط ؟ چاپ
سه شنبه, 29 فروردین 1396 ساعت 22:20

دو قطبی اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ، از ابتدای کار آزار دهنده بود و برخی اوغات به ترک جلسه نیز کشیده شده بود که البته خبر آن بصورت در گوشی دهان به دهان میان مهندسین می چرخید ، اما در هر صورت چرخ نظام مهندسی از حرکت متوقف نشده و پیشرفتهای خوبی در بسیاری از زمینه ها در نظام مهندسی بوجود آمد .

اما در جلسه اخیر هیات مدیره و در مسیر تعیین سمت اعضای هیات رییسه دفاتر نظام مهندسی مجددا ترک جلسه از سوی برخی از اعضا صورت پذیرفت و اینبار این ماجرا در سایت نظام مهندسی نیز منعکس شد که نشان از عمق اختلاف نظرها دارد .

در همین راستا با پیگیری موضوع مشخص گردید در تعیین روسای دفاتر و نواب آنها اختلاف نظری میان دو گروه بوجود آمد ، و گروه ترک کننده اعتقادی به رای گیری در مورد سمتها نداشته  البته با علم به اینکه گروه حداقلی نمی تواند نقشی در انتخابها داشته باشد ترک جلسه را به حضور ترجیح داد .در همین راستا  بسیاری از این اعضای هیات مدیره ترک کننده جلسه معتقد به تعیین شاخصهایی برای انتخاب روسای دفاتر بوده و خواستار تعیین سیستم امتیازدهی برای انتخاب اصلح ترین فرد می باشند ( البته باید در نظر داشت با توجه به دوره 3 ساله اعضای هیات رییسه دفاتر این انتصابها با توجه به انتخابات سال آینده هیات مدیره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ) ؛ اما سوال اساسی اینجاست با توجه به گذشت بیش از چند ماه از انتخابات چرا در آستانه انتخاب روسا این گروه به فکر سیستم امتیاز دهی جهت اصلح گزینی افتاده اند !؟ و  آیا در دوره های گذشته نیز انتخاب روسای دفاتر با سیستم اصلح گزینی صورت می پذیرفته یا سیستم رای دهی ؟ و ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که سابقه اصلح گزینی که در کمیسیونها که شاهد آن بوده ایم چندان موفق نبوده و در نهایت بسیاری از اعضا به نا حق کنار گذاشته شده اند .

و سوال نهایی آیا این ترک جلسه و غیبت احتمالی در جلسات آتی می تواند باعث حذف اعضای هیات مدیره از این سمت و جایگزینی اعضای علی البدل گردد ؟؟

نظر شما در این باره چیست ؟!