انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی نظام مهندسی ساختمان مازندران با مشارکت 11 درصدی برگزار شد!

انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با مشارکت 3478 عضو برگزار شد.این انتخابات  در 21 حوزه انتخابی از ساعت 9صبح آغاز شد و در  حوزه های تنکابن ،عباس آباد، گلوگاه،نوشهر و قائمشهر تا ساعت 16:30 و در شهرهای آمل ، نور، بابل، محمودآباد،فریدونکنار، کلاردشت، بهشهر و ساری تا ساعت 17تمدید شد و در سایر حوزه ها در ساعت 16 به پایان رسید.

در این انتخابات 48 کاندید جهت حضور در هیأت رئیسه گروه های تخصصی در پنج رشته ساختمانی به رقابت پرداختند که بر اساس شمارش آراء که در پایان زمان رأی گیری صورت گرفت اسامی منتخبین به شرح ذیل می باشد:

رشته معماری: دکتر پرژک محمدپور ؛ دکتر مهران فرصت؛ دکتر علیرضا خوئی؛ مهندس سیدجواد هاشمی ؛مهندس مسعود توسلی مقدم ؛مهندس سیدغلامرضا رضوئی امرئی؛ مهندس نوروزعلی خداداد

رشته عمران: مهندس حسین نعمتیان ؛مهندس حمیدرضا مسیبی ؛ مهندس مسعود قلی زاده ؛مهندس غلامرضا عبداله زاده؛ مهندس محمدحسین بریمانی؛ مهندس حامد معتقدی؛ مهندس قاسم نوروزنژاد

رشته مکانیک: دکترحسام الدین سالاریان ؛ مهندس محمدعلی مریخی؛ مهندس ذبیح اله تیمورزاده مقری؛ مهندس فرهاد رضویان ؛ مهندس محمد جعفریان کفشگرکلایی ؛ مهندس سیدعلی جعفری سیدمحله ؛ مهندس نیما حلمی

رشته برق: مهندس سیدعلی فیاض شاهاندشتی؛ مهندس بهروز درویش متولی؛ مهندس حسن حبیب پور کاشی ؛ مهندس مجید شهابی؛ مهندس فردین عنایتی کلیجی؛ مهندس احمد جعفری؛ مهندس مسعود کیا

رشته نقشه برداری: مهندس سیدمحسن قربانی؛ مهندس جواد مهجوریان نماری؛ مهندس سیدحسن جعفری پطرودی؛ مهندس احمد رائیجیان ؛ مهندس نورعلی احسانی ؛مهندس اسداله حاجی تبار ؛ مهندس علی سالاریان