اعلام اسامی کمیسیون ترافیک استان ؛ 5 نفر یا 7 نفر !؟ / حذف اسامی از سایت سازمان نظام مهندسی

در پنجاه و سومین جلسه هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان مازندران اعضای کمیسیون ترافیک استان انتخاب شدند و اسامی افراد در سایت نظام مهندسی درج گردید که در میان اسامی ، دکتر رمضانپور و دکتر حقیقی نیز حضور داشتند . هرچند این کمیسیون دارای سابقه نبوده و گروه تخصصی وجود داشته ، اما بنظر می رسد به استناد نامه دکتر مظاهریان معاون وزیر مسکن راه وشهرسازی این کمیسیون تشکیل شده است .

اما نکته حایز اهمیت عدم رعایت بندی مهم از نامه مبنی بر عدم حضور اعضای هیات مدیره یا بازرسین در کمیسیون های مربوطه می باشند.

هرچند اسامی افراد منتخب از وب سایت سازمان حذف شده است اما یکی از اعضای هیات مدیره که خود بعنوان عضو این کمیسیون انتخاب شده در یکی از گروههای تلگرامی در پاسخ به رویت نامه دکتر مظاهریان تعداد اعضای کمیسیون را 5 نفر و حضور دو نفر از اعضای هیات مدیره  در این کمیسیون را فاقد حق الجلسه و بدون رای دانست !

حال باید دید آیا این موارد در صورتجلسه هیات مدیره سازمان هم نوشته شده یا صرفا پاسخی برای عمل بی قانونی هیات مدیره نظام مهندسی استان بوده است !؟