نامه مهم معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای شفاف سازی در دریافتی ها و عملکرد اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمانها

دکتر مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به مهندس ترکان رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور از ایشان خواست تا تریبی در استانها اتخاذ گردد که در قبال درخواست اعضای نظام مهندسی دریافتی های اعضای هیات مدیره و بازرسان  اعم از حق الزحمه ، حق الجلسه ، پاداش و همچنین کلیه کارهایی که از سوی این اعضا بصورت حقیقی یا حقوقی انجام میگیرد اطلاع رسانی مناسب انجام پذیرد .

این نامه در حقیقت درخواست بسیاری از مهندسین استانها بوده که لا اقل در مازندران هنوز اجرایی نشده است . در آخرین مجمع نظام مهندسی جمعی از اعضا درخواست اعلام ریز هزینه ها را نمودند که علی رغم گذشت چند ماه هنوز عملیاتی نشده است .