مهمترین مصوبه هیات مدیره در مورد مجریان / گامهای اساسی هیات مدیره هفتم برای رفع معضلات مجریان

در پنجاه ویکمین جلسه هیأت مدیره سازمان  نظام مهندسی ساختمان مازندران در رابطه آزادسازی پروژه هایی که دارای سازنده ذی صلاح می باشند و مجری اقدامات قانونی در ارتباط به اضافه بنا را انجام داده آزادسازی از تعداد کار و ظرفیت مجری صورت پذیرد .

بر اساس این مصوبه یکی از مشکلات مجریان در ثبت اضافه بنا و پرداخت حق السهم که معمولا با امتناع کارفرمایان و در نتیجه عدم آزاد سازی متراژ اولیه از ظرفیت مجریان همراه بود برطرف گردید .

لازم بذکر است پیش از این نیز ، تکمیل دفترچه بصورت کامل و اخذ مدارک استاندارد آسانسور توسط مجریان جهت آزاد سازی پروژه هایی که پس پایان دیوار چینی آزاد نشده بودند و دارای پیشرفتهایی بیش از 45 درصد بوده اند یا با افزایش بنایی بیش از مقدار اعلام شده اولیه توسط مجریان هنگام آزاد سازی همراه بودند ، ملغی شده بود و بر وظیفه ناظرین هماهنگ کننده بر تکمیل کامل دفترچه تاکید شده بود .

این دو گام اساسی مطمئنا در ارایه خدمات بهتر توسط مجریان به کارفرمایان بسیار موثر خواهد بود و جای تقدیر از هیات مدیره را دارد .