مجمع عمومی کانون مهندسین ساری پس از 2 هفته تنفس برگزار گردید/ آغاز مسیر استقلال کانون مهندسین ساری از نظام مهندسی

مجمع عمومی کانون مهندسین ساری بصورت فوق العاده پس از 2 هفته تنفس با دستور کار انتخاب راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات مالی پیش روی این کانون عصر روز یکشنبه  در ساری برگزار گردید .

در این مجمع که با تمرکز بر روی دو راهکار پیشنهادی کارگروه مالی کانون مهندسین ساری برگزار گردید بیش از 150 نفر از اعضا حضور داشتند هرچند همچنان این علامت سوال وجود دارد که در چنین مجمع مهمی چرا از میان 2500 عضو تنها این تعداد حضور دارند !

پس از ارایه پیشنهادات توسط مهندس بدخشان رییس هیات مدیره کانون مهندسین و صحبت مخالفین و موافقین بسته پیشنهادی شماره 2 با راهکارهای زیر مورد تصویب قرار گرفت :

- حق عضویت سالانه اعضای دارای پروانه 4800000 ریال

- حق عضویت سالانه اعضای فاقد پروانه 2400000 ریال

- دریافت وام بانکی تا سقف 5000000000 ریال

- اخذ تغییر کاربری و فروش قطعه زمین جنب باشگاه کانون مهندسین6000000000 ریال

- فروش ساختمان اداری 6000000000 ریال

نکته حایز اهمیت در این میان حذف دریافت حق السهم از اعضا می باشد ( هرچند اعضا می توانند بصورت داوطلبانه اقدام به واریز حق السهم به حساب کانون مهندسین نمایند  ) و در حقیقت کانون مهندسین ساری اولین گامهای استقلال از نظام مهندسی را بخوبی برداشت .