پیام تبریک استاندار مازندران به مناسبت روز مهندس

به گزارش روابط عمومی استانداری، متن کامل پیام تبریک استاندار مازندران به مناسبت روز مهندس به شرح زیر است:
پنجم اسفند ماه روز بزرگداشت نویسنده‌ مبتکر، ریاضی‌دان برجسته و پدر مهندسی ایران خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان روز مهندس انتخاب شده است.
قطعا مهندسین جزو برترین اندیشه های مبتکر و خلاق هر جامعه ای می باشند که هیچ بن بستی برای آنها در مسائل مختلف وجود ندارد و آنها همواره یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.
استان مازندران نیز از این حیث بسیار مستغنی است و جمع کثیری از مهندسین در رشته های مختلف اعم از رشته های هفت گانه ساختمان، کشاورزی ، رایانه و ... در استان فعالیت می نمایند.
مهندسین بی گمان، از ستون های اصلی پیشرفت و خودکفایی هر جامعه ای می باشند بشرطی که به خودباوری برسند و کمر همت ببندند و وظیفه هر دولتی حمایت از اندیشه های ناب و پویایی است که در این مسیر گام بر می دارند.
اینجانب روز مهندس را به همه جامعه مهندسی استان مازندران تبریک عرض نموده و از آستان خداوند قادر متعال؛ آرزوی توفیق هرچه بیشتر در راستای خدمت به ایران اسلامی برای این قشر فرهیخته و توانمند می نمایم.