اسامی غیر رسمی کاندیداهای انتخابات نظام مهندسی ساختمان مازندران چاپ
سه شنبه, 16 مرداد 1397 ساعت 05:02

بر اساس شنیده های خبرنگار ما از ساری ، اسامی کاندیداهای ثبت نام نموده در هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران به شرح زیر می باشد :