راه اندازی رسمی پایگاه خبری مهندسی مازندران

پایگاه خبری مازند نظام توسط مهندس علی نیا رییس سازمان نظام مهندسی رسما آغاز بکار نمود . این پایگاه خبری بعنوان زیر مجموعه پایگاه خبری خزر ، بیش از ۶ سال سابقه فعالیت داشته و هم اکنون بصورت پایگاه خبری مستقل آغاز بکار نمود .

مهندس علی نیا در مراسم ویژه افتتاح این وب سایت خبری نقش اطلاع رسانی ، کنترل و فرهنگ سازی این سایت خبری را بسیار موثر توصیف نمود که در سالهای فعالیت خود بخوبی در انتشار اخبار سازمان یاریگر این سازمان بوده است.

وی اظهار امیدواری نمود این پایگاه خبری در مسیر کاری خوب موفق تر از پیش عمل نماید.