آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات نظام مهندسی ساختمان مازندران

با انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات و هیات اجرایی ، هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان مازندران رسما آغاز گردید .بر اساس گزارش خبرنگار ما از ساری ، ثبت نام کاندیداها از تاریخ ششم تیرماه آغاز و تا بیستم تیرماه در محل ساختمان جدید نظام مهندسی در جاده ساری به قایمشهر ادامه خواهد داشت .

بر اساس نظامنامه انتخابات ، کارمندان بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی از حضور در انتخابات منع شده اند که شامل برخی از اعضای فغلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان مازندران نیز می گردد .