نظرسنجی

رشته عمران

مهران اصفهانی زاده - 4.5%
یدالله باطبی - 1.2%
عبدالکریم پریش - 2.4%
مرتضی ترکمان - 0%
علی توکل - 1.6%
پوریا حق پرست - 0.4%
یوسف رضا خادمیان - 1.2%
محمد خوشتراش - 5.7%
ناصر رئوف - 4.9%
حمید سفیدگر - 1.2%
محسن صیامی - 1.6%
بهرام قربانی - 0.8%
علی محمدنیا - 9.3%
علی محمود پور - 3.6%
سیدحمید رضا مسیبی - 4.5%
تورج ناییج پور - 12.6%
حسین نعمتیان - 18.2%
جلال نورالله زاده - 4.5%
فرهاد فرزاد - 17%
محسن قربانی - 4.9%

Total votes: 247
The voting for this poll has ended on: 26 مهر 1397 - 08:29

رشته معماری

علی اکبرزاده قربانی - 5.3%
مسعود توسلی مقدم - 11.8%
وحید حیدر نتاج - 2.4%
مصطفی خاوری نژاد - 16.6%
علیرضا خویی - 21.3%
حمیدرضا رستمیان - 3%
مهران فرصت - 15.4%
سودابه مهری - 24.3%

Total votes: 169
The voting for this poll has ended on: 26 مهر 1397 - 08:33

رشته شهرسازی

محمدرضا حق جو - 43.8%
حبیب الله رمضان زاده - 2.9%
عادل منصور کیایی - 36.1%
محسن مهدی تبار - 3.7%
سید محمود میثاقی - 13.5%

Total votes: 349
The voting for this poll has ended on: 26 مهر 1397 - 08:35

تاسیسات مکانیکی

سید میرالله حسینی - 30.6%
محمد علی صالح زاده - 3.5%
سیف الله علی نیا - 34.7%
مونا مسگران - 31.2%

Total votes: 170
The voting for this poll has ended on: 26 مهر 1397 - 08:36

تاسیات برقی

النا استاد - 13.1%
مهرداد اسمعیلی - 6.3%
تقی بارفروش - 4.4%
یوسفعلی جوانی - 3.1%
سید علی فیاض - 25%
محمد فیروزیان - 18.8%
احمدرضا گران - 28.1%
محمود یوسفی - 1.3%

Total votes: 160
The voting for this poll has ended on: 26 مهر 1397 - 08:37

نقشه برداری

محسن اکبرزاده - 19.7%
سید حسن جعفری - 41.5%
اسدالله حاجی تبار - 4.4%
جواد مهجوریان - 34.5%

Total votes: 229
The voting for this poll has ended on: 26 مهر 1397 - 08:39

ترافیک

فرشیدرضا حقیقی - 53.8%
نادعلی رمضانپور - 46.3%

Total votes: 160
The voting for this poll has ended on: 26 مهر 1397 - 08:39

لزوم برخورد مناسب و مثمر ثمر با تخلفات ساختمانی

لزوم برخورد مناسب و مثمر ثمر با تخلفات ساختمانی

همواره کیفیت و ایمنی ساختمان جزو اصلی ترین مشخصه های مطلوبیت و ارزش گذاری آن محسوب می گردد. و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن فرایند طی شده و مرارت های بسیار در جهت تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان و پایش های بسیار جهت حصول به نقطه مطلوب رعایت این مقررات بصورت کامل و یکپارچه بسیار ضروری و با اهمیت می باشد. گاها در بسیاری از موارد مشاهده شده عدم رعایت بصورت کامل بسیاری از موارد به کیفیت نهایی و حتی ایمنی و استحکام ضربات جبران ناپذیری وارد نموده است. در همین رهیافت نیز می توان به نقش پر اهمیت ناظرین و لزوم آگاهی کافی و مناسب به این قوانین و برخورد به هنگام با عدم رعایت مقررات ملی ساختمان اشاره نمود. البته در برخی موارد نیز می توان به عدم جدیت لازم دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان در برخورد با تخلفات اعلام شده و گاها در پیش گرفتن رویه مصلحت اندیشی و برخورد سهل و ممتنع و در نظر نگرفتن استقلال ناظرین  نیز از جمله عواملی است که موجب  تخلفات و در نتیجه آسیب جدی به کیفیت نهایی ساختمان های ساخته شده و بوجود آمدن رویه گذر از قوانین می شود. گویی دفاتر به جهت پیشبرد سهل امور اداری خویش تمایل به پیگیری و ایستادگی در برابر تخلفات ساختمانی را ندارن و ترجیح به گذر شکلی از مقررات ملی ساختمان را مطلوب تر از چالش با کارفرما ها و  سازندگان و متخلفین ارزیابی می کنند.در واقع می توان از عامل عدم دریافت پایان کار ساختمانی در ازای عدم مقررات یاد شده به عنوان اهرم فشاری جهت رعایت دقیق و کامل این موارد یاد نمود.و می توان طبیعی ترین ما به ازای عدم رعایت مقررات ملی را عدم دریافت پایان کار تلقی نمود. و در هیچ یک از موارد قانون نظام مهندسی و حتی آیین نامه های داخلی استان ها نیز الزامی بودن تایید نهایی جهت دریافت پایان کار ذکر نشده ،اما گویا این موضوع بسیار مغفول مانده و لزوم یاد آوری در این مورد احساس می شود. در نهایت چه پاسخی می توان  برای موج وحشت و عدم اطمینان مردم هنگام زلزله های خفیف از استحکام محل سکونتشان و  عدم کیفیت مسکن و در نتیجه و آسایش کاربران داشت ؟؟؟ حداقل پاسخ به کاربران عدم استفاده از ساختمان های بدون پایان کار است .

 

مهندس عبداله توکلی

 

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

JSG_SUPPORT
@shomalpress@: Ш§Ш®ШЁШ§Ш± Ш§Щ†ШЄШ®Ш§ШЁШ§ШЄ Щ†ШёШ§Щ… Щ…Щ‡Щ†ШЇШіЫЊ ШіШ§Ш®ШЄЩ…Ш§Щ† Щ…Ш§ШІЩ†ШЇШ±Ш§Щ†