نظرسنجی

رشته عمران

رشته معماری

رشته شهرسازی

تاسیسات مکانیکی

تاسیات برقی

نقشه برداری

ترافیک

لزوم برخورد مناسب و مثمر ثمر با تخلفات ساختمانی

لزوم برخورد مناسب و مثمر ثمر با تخلفات ساختمانی

همواره کیفیت و ایمنی ساختمان جزو اصلی ترین مشخصه های مطلوبیت و ارزش گذاری آن محسوب می گردد. و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن فرایند طی شده و مرارت های بسیار در جهت تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان و پایش های بسیار جهت حصول به نقطه مطلوب رعایت این مقررات بصورت کامل و یکپارچه بسیار ضروری و با اهمیت می باشد. گاها در بسیاری از موارد مشاهده شده عدم رعایت بصورت کامل بسیاری از موارد به کیفیت نهایی و حتی ایمنی و استحکام ضربات جبران ناپذیری وارد نموده است. در همین رهیافت نیز می توان به نقش پر اهمیت ناظرین و لزوم آگاهی کافی و مناسب به این قوانین و برخورد به هنگام با عدم رعایت مقررات ملی ساختمان اشاره نمود. البته در برخی موارد نیز می توان به عدم جدیت لازم دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان در برخورد با تخلفات اعلام شده و گاها در پیش گرفتن رویه مصلحت اندیشی و برخورد سهل و ممتنع و در نظر نگرفتن استقلال ناظرین  نیز از جمله عواملی است که موجب  تخلفات و در نتیجه آسیب جدی به کیفیت نهایی ساختمان های ساخته شده و بوجود آمدن رویه گذر از قوانین می شود. گویی دفاتر به جهت پیشبرد سهل امور اداری خویش تمایل به پیگیری و ایستادگی در برابر تخلفات ساختمانی را ندارن و ترجیح به گذر شکلی از مقررات ملی ساختمان را مطلوب تر از چالش با کارفرما ها و  سازندگان و متخلفین ارزیابی می کنند.در واقع می توان از عامل عدم دریافت پایان کار ساختمانی در ازای عدم مقررات یاد شده به عنوان اهرم فشاری جهت رعایت دقیق و کامل این موارد یاد نمود.و می توان طبیعی ترین ما به ازای عدم رعایت مقررات ملی را عدم دریافت پایان کار تلقی نمود. و در هیچ یک از موارد قانون نظام مهندسی و حتی آیین نامه های داخلی استان ها نیز الزامی بودن تایید نهایی جهت دریافت پایان کار ذکر نشده ،اما گویا این موضوع بسیار مغفول مانده و لزوم یاد آوری در این مورد احساس می شود. در نهایت چه پاسخی می توان  برای موج وحشت و عدم اطمینان مردم هنگام زلزله های خفیف از استحکام محل سکونتشان و  عدم کیفیت مسکن و در نتیجه و آسایش کاربران داشت ؟؟؟ حداقل پاسخ به کاربران عدم استفاده از ساختمان های بدون پایان کار است .

 

مهندس عبداله توکلی

 

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

JSG_SUPPORT
@shomalpress@: Ш§Ш®ШЁШ§Ш± Ш§Щ†ШЄШ®Ш§ШЁШ§ШЄ Щ†ШёШ§Щ… Щ…Щ‡Щ†ШЇШіЫЊ ШіШ§Ш®ШЄЩ…Ш§Щ† Щ…Ш§ШІЩ†ШЇШ±Ш§Щ†